« Grįžti

Kokius veiksmus reikia atlikti, praradus techninį pasą, kasos operacijų žurnalą ar kontrolinę juostą?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-2550

Praradus kasos aparato techninį pasą, atsakingas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo apie tai praneša AVMI, kuri yra įregistravusi kasos aparatą pagal šį techninį pasą, ir kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl techninio paso dublikato išdavimo.

Praradus Kasos aparato kasos operacijų žurnalą:

1. nefiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparato kontrolinėse juostose išspausdintas dienos („Z") ataskaitas (ataskaitų kopijų Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate klijuoti nebūtina);

2. fiskalinio Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikatas užpildomas pagal kasos aparatu išspausdintas visas fiskalines ataskaitas („Z"), kurios klijuojamos Kasos aparato kasos operacijų žurnalo dublikate.

 Praradus kontrolinę juostą, kasos aparato naudotojas arba jo vadovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po praradimo fakto paaiškėjimo apie tai privalo pranešti AVMI.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie LR FM 2003-09-18 įsakymas Nr.V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"