Kuris teisės aktas reglamentuoja kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles ?

Atnaujinimo data: 2018-06-20
Registracijos numeris   KD-7032

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos 2000-02-17 nutarimu Nr. 179.

Šios taisyklės reglamentuoja juridinių asmenų (išskyrus Lietuvos banką, kredito ir pašto įstaigas), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką.

Šios taisyklės netaikomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, išskyrus atvejus, kai jie, vykdydami ūkinę komercinę veiklą, grynuosius pinigus iš tokios veiklos priima į kasą arba išmoka iš jos.

Teisės aktai
LRS  LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"