Ar reikia prekybos automatą registruoti AVMI?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-6714   Data   2015-03-13 Kiekvienas prekybos automatas ar pinigų skaičiuoklis...

Kada naudojami prekybos automatai?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-6713   Data   2015-03-13 Prekybos automatas naudojamas komercinę ūkinę veiklą...

Kokį prekybos automatą draudžiama naudoti?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-6719   Data   2015-03-13   Prekybos automato naudotojams draudžiama: ...

Prekybos automatų įplaukų apskaita

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-6715   Data   2015-03-13 Prekybos automatų įplaukos turi būti registruojamos...

Prekybos automatų profilaktinis patikrinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Registracijos numeris   KD-6716   Data   2015-03-13 Kiekvienas prekybos automatas turi būti...