« Grįžti

Ar reikia prekybos automatą registruoti AVMI?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6714   Data   2015-03-13

Kiekvienas prekybos automatas ar pinigų skaičiuoklis turi būti įregistruotas AVMI pagal jo įrengimo adresą arba pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą. Pagal prekybos automato naudotojo buveinės adresą registruojami nuolatinės įrengimo vietos neturintys prekybos automatai, atsarginiai (rezerviniai) bei nuomoti skirti prekybos automatai, taip pat pinigų skaičiuokliai.

Prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį įregistruoti (perregistruoti), išregistruoti AVMI gali prekybos automato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo. Už prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio įregistravimą (perregistravimą), išregistravimą AVMI atsako prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio naudotojas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 6, 18 p.