« Grįžti

Kada naudojami prekybos automatai?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6713   Data   2015-03-13

Prekybos automatas naudojamas komercinę ūkinę veiklą vykdančių juridinių ir/ar fizinių asmenų prekėms ir/ar paslaugoms parduoti arba prekėms iš fizinių ir/ar juridinių asmenų supirkti ir jų pardavimo įplaukoms ar supirkimo išlaidoms apskaityti (registruoti).

Leidžiama naudoti tik:

1. tokių modelių prekybos automatus, kurie Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, taisyklių nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, patvirtintą VMI prie FM  viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137;

2. tokius prekybos automatus ar prekybos automato pinigų skaičiuoklius, kurie įregistruoti  apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

3. su ant prekybos automato korpuso nurodytais duomenimis:prekybos automatas  ir  pinigų   skaičiuoklis identifikuojamas  pagal tokius pagrindinius požymius:  gamintoją, modelį  (pavadinimą), gamintojo suteiktą numerį, kurie   nurodomi ant  prekybos automato ir pinigų skaičiuoklio korpuso ir/ar  prie jo pritvirtintoje etiketėje; papildomi  požymiai,  pagal  kuriuos    identifikuojami prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis, yra: AVMI suteiktas registracijos  numeris ir įregistravimo data, prekybos   automato ir/ar  pinigų  skaičiuoklio naudotojo pavadinimas,  adresas,   tą prekybos  automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį prižiūrinčio   asmens telefono numeris (-iai);

4. plombuotus nustatyta tvarka prekybos automatus ir/ar pinigų skaičiuoklius.
 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 4, 5 p.