« Grįžti

Kokį prekybos automatą draudžiama naudoti?

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6719   Data   2015-03-13

 Prekybos automato naudotojams draudžiama:

1. naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba, taip pat ilgiau kaip 12 mėnesių profilaktiškai neapžiūrėtą prekybos automatą ir/ar pinigų skaičiuoklį;

2. įsigyti ir naudoti iš Sąrašo išbrauktų modelių prekybos automatus;

3. naudoti pakeistos konstrukcijos ar programos prekybos automatus ir pinigų skaičiuoklius, taip pat tuos prekybos automatus ir pinigų skaičiuoklius, kuriuose užfiksuota prekybos automatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.) nuo pažeidimų nustatymo dienos.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 11 p.