« Grįžti

Kuris teisės aktas reglamentuoja prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisykles?

Atnaujinimo data: 2015-04-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6712   Data   2015.04.13

Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko  2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24.

Taisyklių privalo laikytis visi prekybos automatus prekėms ir/ar paslaugoms parduoti ir jų pardavimo įplaukoms ar prekėms supirkti ir supirkimo išlaidoms registruoti naudojantys asmenys, taip pat prekybos automatais prekiaujantys ir prekybos automatus aptarnaujantys asmenys.

Šios Taisyklės netaikomos kitiems prekybos automato naudotojo poreikiams (prekybos automato naudotojo darbuotojams, klientams ar kitiems asmenims nemokamai arba pagal vidaus naudojimo žetonus ar kitas prekybos automato naudotojo atpažinimo priemones išduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos) naudojamiems prekybos automatams.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"