« Grįžti

Prekybos automatų profilaktinis patikrinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6716   Data   2015-03-13

Kiekvienas prekybos automatas turi būti profilaktiškai patikrintas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio prekybos automato profilaktinio patikrinimo.

Aptarnavimo asmuo ar prekybos automatų kontrolę atliekantis asmuo, nustatęs, kad neteisėtai pakeista prižiūrimo prekybos automato ir/ar pinigų skaičiuoklio programa ar konstrukcija, arba nustato prekybos automatų duomenų klastojimo faktų (sumuojantieji skaitikliai neteisėtai nustatomi į nulinę padėtį, nepagrįstai mažinamos prekybos automatu įregistruotos įplaukos, imituojamas jų registravimas ir pan.), privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti AVMI, kurioje įregistruotas prekybos automatas ir/ar pinigų skaičiuoklis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 9-10 p.