Kokį dokumentą turi išduoti keleiviui taksi vairuotojas?

Atnaujinimo data: 2014-05-01
Ši informacija skelbiama:
[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka
Registracijos numeris   KD-7657   Data   2014-05-01

Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam visada išduoti pinigų priėmimo kvitą.

Taksi veiklą vykdantis asmuo (tiek juridinis asmuo, tiek gyventojas, įregistravęs individualią veiklą), pinigų priėmimo kvitą išrašo, laikydamasis Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 5, 6 punktuose nustatytų reikalavimų.

Kvite (1, 2 priedai) turi būti nurodyta:

1. dokumento pavadinimas;

2. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas;

3. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas;

4. kvito data;

5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už" („Išmokėti už") rašomas žodis „Apmokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;

6. sumokėta (išmokėta) suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais (iki 2014-12-31 gauta suma nurodoma litais).

7. kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;

8. pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);

9. prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu - jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Kai taksometras naudojamas su spausdintuvu, išduodamas kvitas, kuriame turi būti išspausdinti šie duomenys: vežėjo pavadinimas, įmonės kodas,buveinės adresas, telefonas, kvito numeris, data ir laikas, taksi valstybinis numeris, taksometro numeris, taikyti tarifai – vienkartinis mokestis už įsėdimą, už nuvažiuoto kelio 1 km, už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, už taksi iškvietimą, nuvažiuotas atstumas kilometrais (nurodomas ir vienas skaičius, einantis po kablelio), taksi paslaugos teikimo laikas (nurodomas valandų ir minučių tikslumu), mokėtina pinigų suma už nuvažiuotą atstumą, mokėtina pinigų suma už įsėdimą, prastovą laukiant keleivio ar jį aptarnaujant ir už taksi iškvietimą, visa mokėtina pinigų suma. Kvite gali būti išspausdinta ir kita informacija.

 

 

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 340 „DĖL PINIGŲ PRIĖMIMO IR PINIGŲ IŠMOKĖJIMO KVITŲ NAUDOJIMO, IŠRAŠYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr.3-80 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymas Nr. 1K-040 " DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"