« Grįžti

Kokios taikomos sankcijos, jeigu pažeidžiamos keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi nustatytos taisyklės ?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka
Registracijos numeris   KD-7680   Data   2012.09.23

Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi neturint taksometro, neįjungus jo ar su neveikiančiu taksometru, su taksometru, neatitinkančiu nustatytų reikalavimų, taip pat nustatyto tarifo nesilaikymas vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Viso užmokesčio pagal taksometro rodmenis paėmimas iš kiekvieno keleivio, jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, –

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Nustatytos formos kvito, nurodančio taksi paslaugos kainą, neišdavimas keleiviui, kai šis pageidauja, –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministerijos, pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje, –

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Teisės aktai
LRS  ATPK 142-3 str.