« Grįžti

Kur galima įsigyti taksometro kasos operacijų žurnalą?

Atnaujinimo data: 2016-10-04
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka
Registracijos numeris   KD-7594

 

Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapio arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu.

Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontrolę atliekantiems asmenims paprašius/pareikalavus taksi vairuotojas turi pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Už Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-02-20 įsakymas Nr. VA-20 „DĖL TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 18 p., 21 p.