« Grįžti

Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymas

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka
Registracijos numeris   KD-7595   Data   2012.03.05

 

Kokie duomenys nurodomi taksometro kasos operacijų žurnale?

Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

Taksometro kasos operacijų žurnalo titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

1. taksometro naudotojo (vežėjo) pavadinimas/vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės/ veiklos vykdymo adresas,

2. taksometro modelis, gamintojo pavadinimas,

3. taksometro korpuso numeris,

4. taksometro registracijos liudijimo serija ir numeris,

5. Taksometro kasos operacijų žurnalo naudojimo pradžios ir pabaigos data.

Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti nurodyti tokie taksometro kasos operacijų duomenys:

1. pildymo data, laikas,

2. bendra įplaukų suma (GT),

3. bendra darbo dienos įplaukų suma,

4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

6. keleivių įsėdimų skaičius,

7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

Darbo dienos pabaigoje Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

Taksometrų kasos operacijų žurnale įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą, kitoje eilutėje turi būti įrašomi viso mėnesio suminiai rezultatai.

Ar reikia pildyti taksometro kasos operacijų žurnalą, jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu?

Jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu (kaip tai numatyta Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse), Taksometro kasos operacijų žurnalas užpildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti duomenys:

1. pildymo data, laikas,

2. bendra įplaukų suma (GT),

3.bendra darbo dienos įplaukų suma,

4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius,

5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius,

6. keleivių įsėdimų skaičius,

7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

Darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo; taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą (GT).

Kada pildomas taksometro kasos operacijų žurnalo II skyrius ir kada turi būti pildomas III skyrius?

Jei taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu, pildomas II skyrius, jei taksometras naudojamas be spausdintuvo, pildomas III skyrius.

Kaip taksometro kasos operacijų žurnale fiksuoti klientams suteiktas nuolaidas, kliento pabėgimą?

Norint fiksuoti klientams suteiktas nuolaidas, reikia kreiptis į savivaldybę, kad ši patvirtintų nuolaidų tarifus. Savivaldybei patvirtinus nuolaidų tarifus, žurnale galima fiksuoti suteiktas nuolaidas, kaip atskirą tarifą, taikomą klientui.

Klientui pabėgus, reikia nedelsiant kreiptis į policiją ir atitinkamai pažymėti pabėgimo faktą žurnalo skiltyje „Pastabos". Nesikreipus į policiją ir neužfiksavus įvykio, į žurnalo skiltyje „Pastabos" padarytą įrašą nėra atsižvelgiama.

Kodėl žurnale reikia išskirti nuvažiuotų ir apmokėtų kilometrų skaičių?

Dažnai nuvažiuotų ir apmokėtų kilometrų skaičius skiriasi. Pvz., kai vykstama į taksi iškvietimo vietą, skaičiuojami nuvažiuoti kilometrai, o klientas moka tik už tą skaičių kilometrų, kurį jis faktiškai nuvažiavo, t. y. nemoka už taksį atvykimą į iškvietimo vietą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-02-20 įsakymas Nr. VA-20 „DĖL TAKSOMETRO REGISTRAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE IR JO DOKUMENTŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 17 p., 22 p.