« Grįžti

Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma FR0254 (DAS-4)

Atnaujinimo data: 2013-10-21
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.9] Pažymos (prašymai) taikant DAIS nustatytas mokesčių...
[1.11.22] Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Registracijos numeris   KD-3127

DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – asmuo), gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko sutartį, pageidauja, kad jam būtų taikomos sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas sutarties tikslams.

Prašymas išduoti užpildytą ir patvirtintą DAS-4 formą gali būti teikiamas:

1. elektroniniu būdu prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI,

2. raštu (tiesiogiai įteikiamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) darbuotojui arba atsiunčiamas paštu į tą AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje įregistruota juridinio asmens buveinė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas gyvena arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

DAS-4 forma Lietuvos subjektams išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dėl tokios pažymos išdavimo dienos.

Užpildyta ir patvirtinta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma jos prašiusiam asmeniui gali būti išsiunčiama paštu (jeigu tokį pageidavimą asmuo nurodo prašyme išduoti šią pažymą) arba išduodama atitinkamoje AVMI, jeigu prašymą išduoti pažymą asmuo įteikia tiesiogiai AVMI darbuotojui ir prašyme nenurodo, kad šią pažymą norėtų gauti paštu.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2001-06-27 įsakymas Nr. 159 „DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"