« Grįžti

Pažyma apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius FR0023 (DAS-3)

Atnaujinimo data: 2015-02-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.9] Pažymos (prašymai) taikant DAIS nustatytas mokesčių...
[1.11.22] Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Registracijos numeris   KD-3126

 

DAS-3 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori gauti Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimą apie jo gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus arba sumokėtus mokesčius.

Užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti patvirtintą DAS-3 formą, gali kreiptis į bet kurią AVMI.

Užpildomi du DAS-3 formos egzemplioriai, kurių vienas atiduodamas šios pažymos prašiusiam užsienio valstybės rezidentui, o kitas lieka AVMI.

DAS-3 forma su įrašytu sprendimu užsienio valstybės rezidentui įteikiama MAĮ 164 str. nustatyta tvarka, t. y. tiesiogiai įteikiant, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2001-06-27 įsakymas Nr. 159 „DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"