« Grįžti

Kaip Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos nuo 2017-01-01?

Atnaujinimo data: 2016-11-30
Ši informacija skelbiama:
[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja...
Registracijos numeris   KD-8407

Garantinį fondą nuo 2017-01-01 administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami mutatis mutandis laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos Į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

Už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję įmokas į Garantinį fondą (įmokas, kurias turėjo sumokėti Sodrai) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)", dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.