Nuo kurių darbuotojų darbo užmokesčio mokamos įmokos į Garantinį fondą, kai juridiniai ar fiziniai asmenys darbo sutartis sudaro su Lietuvos ir kitų valstybių narių gyventojais?

Atnaujinimo data: 2015-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja...
Registracijos numeris   KD-8409   Data   2015.05.06.

Įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo visiems darbuotojams (taip pat ir kitų valstybių narių gyventojų) priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje darbuotojai nuolat dirba.

Pavyzdys. Lietuvos įmonėje dirba kitos Europos Sąjungos valstybės narės gyventojas. Nuo jam mokamo darbo užmokesčio Lietuvoje išskaičiuojamas ir sumokamas pajamų mokestis, o socialinio draudimo įmokos mokamos toje kitoje valstybėje narėje. Nuo kitos valstybės narės gyventojui priskaičiuoto darbo užmokesčio mokamos įmokos į Garantinį fondą, neatsižvelgiant į tai, kad socialinio draudimo įmokos mokamos kitoje šalyje.

Pavyzdys. Lietuvos įmonėje pagal darbo sutartį dirba Latvijos gyventojas, kuris gyvena ir dirba Latvijos Respublikoje. Nuo Latvijos gyventojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, mokamos įmokos į Garantinį fondą, nors darbuotojas pagrindinius įsipareigojimus darbdaviui vykdo Latvijos Respublikoje.

Jeigu pagal kitų valstybių narių įstatymus analogiškos įmokos už tose šalyse pagal darbo sutartį su Lietuvos Respublikoje įregistruotais juridiniais asmenimis dirbančius darbuotojus privalo būti mokamos į tų valstybių narių Garantinius fondus (ar jiems prilyginamus fondus) įmokos į Lietuvos Garantinį fondą už šiuos darbuotojus nemokamos. Tokiu atveju, Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo turi turėti įrodymų (teisės aktus), kad įmokos privalo būti mokamos toje valstybėje narėje.