Konsulinio mokesčio objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-03-15
Ši informacija skelbiama:
[1.11.6] Konsulinis mokestis
Registracijos numeris   KD-5883   Data   2011.05.15

Konsulinis mokestis imamas už:

1) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą;

2) prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą (toliau – už prašymų išduoti vizas nagrinėjimą);

3) dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą;

4) paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą;

5) dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą;

6) dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille);

7) civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą;

8) atliekamus notarinius veiksmus;

9) konsulinių pažymų išdavimą;

10) dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybių institucijų;

11) dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą;

12) pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą;

13) pinigų pasinaudojant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais.

Konsulinį mokestį moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką.

 

Teisės aktai
LRS  KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS 3 str.
LRS  KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS 2 str.