« Grįžti

Konsulinio mokesčio tarifai ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-05-15
Ši informacija skelbiama:
[1.11.6] Konsulinis mokestis
Registracijos numeris   KD-5885   Data   2013.05.15

Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994-11-16 nutarimu Nr. 1135.

Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 2 eurai ir ne didesnis kaip 500 eurų. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų.

Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į:

1) išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos vykdydamos konsulinių įstaigų prašymus dėl su konsulinių veiksmų atlikimu susijusių paslaugų teikimo;

2) išlaidas darbui, susijusiam su konsulinių įstaigų atliekamais konsuliniais veiksmais, apmokėti;

3) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

4) išlaidas teisės aktų nustatytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.

Vyriausybė turi teisę kalendoriniams metams pasibaigus patikslinti konkretų konsulinio mokesčio dydį, atsižvelgdama į faktinį išlaidų, susijusių su konsulinių veiksmų atlikimu, padidėjimą arba sumažėjimą.

Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas iki konsulinių veiksmų įvykdymo konsulinėse įstaigose arba iki dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.
 

ĮMOKŲ KODAI

 

Teisės aktai
LRS  LRV 1994-11-16 nutarimas Nr. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko ir muitinės departamento direktoriaus 2003-02-26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 „DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO"
LRS  KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMO 4 str.