« Grįžti

Ką turi daryti bendrovė, praradusi ar sugadinusi ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-2847   Data   2012.09.20

Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo.

Galiojo iki 2015-12-31

1. Ženklų praradimo atveju už jų saugojimą atsakingas darbuotojas nedelsdamas turi parašyti aiškinamąjį raštą ir jį įteikti bendrovės vadovui. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta: prarastų ženklų serijos ir numeriai, praradimo priežastys ir aplinkybės.

2. Ženklų sugadinimo ir/ar praradimo faktai turi būti patvirtinti bendrovės sudarytos specialios komisijos aktu.

Šiame akte turi būti nurodyta, kokiam įrenginiui paženklinti ir kokio mokestinio laikotarpio ženklai buvo išduoti, taip pat turi būti nurodyta kiekvieno sugadinto ir/ar prarasto ženklo serija ir numeris, kiekis, sugadinimo ir/ar praradimo priežastis, specialios komisijos narių ir bendrovės vadovo parašai.

Specialios komisijos aktas, kartu su prašymu FR0307 turi būti pateiktas ženklus išdavusiai AVMI.

Prarasti ar sugadinti ženklai laikomi negaliojančiais.

Formos FR0307pildymo taisyklės

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-05 įsakymas Nr. 32 „DĖL LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ IŠDAVIMO AKCINĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS TAISYKLIŲ IR PRAŠYMO IŠDUOTI LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIUS SPECIALIUS ŽENKLUS FORMOS FR0307 PATVIRTINIMO",