« Grįžti

Kas ir kada bendrovėms išduoda loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialiuosius ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-2832   Data   2012.09.23

Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis, nebebus ženklinami specialiu ženklu, todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo.

Galiojo iki 2015-12-31

Ženklus akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms išduoda AVMI teritoriniai skyriai, kuriuose šios bendrovės yra registruotos mokesčių mokėtojomis.

Ženklai išduodami tik toms bendrovėms, kurios Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra sumokėjusios loterijų ir azartinių lošimų mokestį.

Ženklai išduodami bendrovei tą pačią dieną, kai pateikiamas prašymas (FR0307), tačiau tik tada, kai AVMI įsitikina, kad jai pateiktieji duomenys yra teisingi ir kad lošimų mokesčių suma įplaukė į valstybės biudžeto sąskaitą, arba lošimų mokestis yra užskaitytas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 
 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-05 įsakymas Nr. 32 „DĖL LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ IŠDAVIMO AKCINĖMS IR UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS TAISYKLIŲ IR PRAŠYMO IŠDUOTI LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ PATVIRTINANČIUS SPECIALIUS ŽENKLUS FORMOS FR0307 PATVIRTINIMO"