« Grįžti

Loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-5893   Data   2012.09.23

Nuo 2016-01-01

1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami įstatymo 5 str. nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos.

2. Juridiniai asmenys, organizuojantys įstatymo 4 str. 3 p. nurodytus lošimus, tą mėnesį, kai išduodamas lošimų veiklos leidimas arba papildomas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame padidinamas lošimo įrenginių skaičius, arba pakeičiamas turimas lošimų veiklos leidimas, kuriame sumažinamas lošimo įrenginių skaičius, loterijų ir lošimų mokestį už kiekvieną tą mėnesį išduotame, papildytame ar pakeistame lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį apskaičiuoja už visą mėnesį, taikant įstatymo 5 str. 3 d. nustatytą fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, ir sumoka  įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta tvarka.

3. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteikia galimybę Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus įstatymo 5 str. 3 d. nustatyto fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti.

ĮMOKŲ KODAI (VMI prie FM interneto svetainė)

 

Teisės aktai
LRS  LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS, 6 str.
LRS  LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS, 5 str.
LRS  LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS, 4 str.