« Grįžti

Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų (FR0583 ir FR0584) pateikimo terminai

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
Registracijos numeris   KD-5894   Data   2012.09.23

Nuo 2016-01-01

Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas juridinis asmuo yra įregistruotas.

Formos FR0584 pildymo taisyklės

 

Teisės aktai
LRS  LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS, 7 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-11-10 įsakymas Nr. V-290 „DĖL LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"