Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.11.9] Mokestis už aplinkos teršimą
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14

 

 

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183