« Grįžti

Ar turi būti skaičiuojami delspinigiai, jeigu gyventojas, mokantis gyvybės draudimo įmokas, naudojosi GPM lengvata, o vėliau tokios lengvatos atsisakė?

Atnaujinimo data: 2013-06-01
Ši informacija skelbiama:
[1.12.10] Mokesčių mokėtojų atsakomybė (96-99 str., 138-143 str.)
Registracijos numeris   KD-6044   Data   2013.06.01

Kai gyventojas, mokantis gyvybės draudimo įmokas, naudojasi GPM lengvata, tačiau vėliau, vadovaudamasis MAĮ 80 straipsnyje įtvirtinta teise tikslinti mokesčio deklaraciją, ją patikslina, atsisakydamas minėtos mokesčio lengvatos, tokiu atveju, gyventojas jam nepagrįstai grąžintą mokesčio permoką privalo grąžinti atgal į biudžetą.

Tokiam gyventojui, vadovaujantis MAĮ 96 str. 1 d. 3 punktu, atsiranda pagrindas skaičiuoti delspinigius už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką, t. y. delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos (įskaitytinai), kurią mokesčio permoka buvo nepagrįstai grąžinta (įskaityta) ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai mokestis sugrąžinamas į biudžetą (įskaitytinai).

Teisės aktai
LRS  MAĮ 96 str.