« Grįžti

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo delspinigių, palūkanų ar jų dalies mokėjimo?

Atnaujinimo data: 2013-10-08
Ši informacija skelbiama:
[1.12.11] Atleidimas nuo baudų ir delspinigių (100, 141 str.)
Registracijos numeris   KD-2778   Data   2013.10.08

Mokesčių mokėtojas nuo delspinigių ir (ar) palūkanų mokėjimo gali būti atleidžiamas:

1) jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

2) jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

3) kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

4) kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta ir yra galimybė nustatyti skambinantį asmenį - mokesčių mokėtoją (ar jo atstovą), suteiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais;

5) netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, invalidas, asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama (šis punktas taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims).

Teisės aktai
LRS  MAĮ 100 str. 1 d. 2-3 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 DĖL ATLEIDIMO NUO BAUDŲ, DELSPINIGIŲ IR PALŪKANŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO