Skundų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Registracijos numeris   KD-2658 Skundo padavimo mokestinių ginčų komisijai tvarka ir terminai ...

AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas, apskundimas

Atnaujinimo data: 2018-03-01
Registracijos numeris   KD-8804 AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir...

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokestinių (nemokestinių) ginčų nagrinėjimo tvarką?

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Registracijos numeris   KD-7529 Mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio...

Skundų priėmimas ir nagrinėjimas CMA

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Registracijos numeris   KD-2644   Skundo padavimo CMA terminai ir tvarka VMI prie...

Vietos mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Registracijos numeris   KD-2624 AVMI sprendimų dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio...

Apskundimas teismui

Atnaujinimo data: 2013-05-20
Registracijos numeris   KD-2698   Data   2013-05-20 1. Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su centrinio...

Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimas

Atnaujinimo data: 2013-05-16
Registracijos numeris   KD-2715   Data   2013.05.16 Kada gali būti atnaujintas...