AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas, apskundimas

Atnaujinimo data: 2018-03-01
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-8804

AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir dėl mokesčių,  bet, kai tai — ne mokestinis ginčas)  nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančiomis Lietuvos Respublikos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nuostatomis, kitus ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai (Kauno apygardos skyrius, Klaipėdos apygardos skyrius, Panevėžio apygardos skyrius ir Šiaulių apygardos skyrius).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj iki tol veikusių 5 apygardų administracinių teismų veikia 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turintis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus.

Kai byla yra teisminga iš teismo rūmų sudarytam teismui (t. y. šiuo atveju — Regionų apygardos administraciniam teismui), skundas (prašymas, pareiškimas) šiam teismui paduodamas bet kuriuose šio teismo rūmuose, o kiti procesiniai dokumentai — teismo rūmuose, į kuriuos paskirtam teisėjui ar teisėjams paskirta nagrinėti byla. Tačiau pažymėtina, kad nepaisant to, jog skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas bet kuriuose rūmuose, yra būtina patį procesinį dokumentą adresuoti konkretiems rūmams, vadovaujantis bylų teismingumo taisyklėmis.

Jei sprendimą priėmė AVMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritoriniam padaliniui, esančiam atitinkamos AVMI veiklos teritorijoje arba tam apygardos administraciniam teismui, kurio veiklos teritorijoje yra AVMI, priėmusios tą sprendimą, buveinė, t. y.:

1.  jei sprendimą priėmė Vilniaus AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijai  (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui adresu Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius;

2.  jei sprendimą priėmė Kauno AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Kauno apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus g. 8 A, 44312 Kaunas);

3.  jei sprendimą priėmė Klaipėdos AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda);

4.  jei sprendimą priėmė Panevėžio AVMI —Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys);

5.  jei sprendimą priėmė Šiaulių AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) arba Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai).