« Grįžti

Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimas

Atnaujinimo data: 2013-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-2715   Data   2013.05.16

Kada gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas?

Procesas gali būti atnaujinamas, kai:

1) naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu;

2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti melagingi liudytojo parodymai, melaginga eksperto išvada, neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas;

3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos asmenų veikos nagrinėjant mokestinį ginčą;

4) panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas ar nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti skundžiamą sprendimą;

5) mokesčių mokėtojas buvo neveiksnus ir nebuvo atstovaujamas atstovo pagal įstatymą (šis pagrindas gali būti taikomas tik fiziniams asmenims).

6) mokestinį ginčą išnagrinėjo neteisėtos sudėties Mokestinių ginčų komisija;

7) pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą;

8) panaikinamas kaip neteisėtas teisės aktas, kuriuo remiantis buvo priimtas šis sprendimas;

9) būtina užtikrinti vienodą mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.

Prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti mokesčių mokėtojas.

Kurioms institucijoms gali būti paduodamas prašymas dėl mokestinio ginčo bylų proceso atnaujinimo?

Prašymas dėl mokestinio ginčo proceso atnaujinimo paduodamas:

  1. VMI prie FM – kai jos arba AVMI sprendimas mokestinio ginčo byloje buvo galutinis.

  2. MGK – kai galutinį sprendimą mokestinio ginčo byloje priėmė MGK.

Kokios yra prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminio atnaujinimo sąlygos ir tvarka?

Prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.

Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos.

Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos praėjo daugiau kaip 5 metai.

Kokie dokumentai pateikiami, teikiant prašymą atnaujinti mokestinių ginčų procesą?

Teikiant prašymą atnaujinti mokestinių ginčų procesą pateikiami tokie dokumentai:

 1. Proceso atnaujinimo pagrindo buvimą pagrindžiantys įrodymai (MAĮ 160 str. 2 d.).

2. Nustatytu terminu neapskųsto mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos (AVMI, VMI prie FM arba MGK) sprendimo nuorašas.

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 160 str.