« Grįžti

Vietos mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-2624

AVMI sprendimų dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimų, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimų atsisakyti grąžinti (įskaityti)  mokesčio permoką (skirtumą), sprendimų neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atliktų mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymų apskundimo tvarka ir terminai

 Jei tokį sprendimą priėmė apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos VMI prie FM per AVMI, priėmusią sprendimą.

Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo skundą ir jam nagrinėti reikiamą medžiagą per 3 darbo dienas privalo nusiųsti centriniam mokesčių administratoriui.

Kuriuos vietos mokesčių administratoriaus veiksmus turi teisę apskųsti mokesčių mokėtojas?

Turi teisę apskųsti bet kuriuos AVMI (jo pareigūno) veiksmus, t. y. sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokia forma jie yra įforminti (pažyma, nurodymu, raginimu, nutarimu ir kt.) arba neveikimą, t. y. atitinkamo klausimo nagrinėjimo vilkinimą, sprendimo per įstatymo nustatytą terminą nepriėmimą ir pan.).

Skundai dėl  AVMI (jo pareigūno) veiksmų ar jų neatlikimo nagrinėja Apygardos administracinis teismas pagal atsakovo buvimo vietą (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio administracinis teismas). Skundas paduodamas ir nagrinėjamas  Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 144-154 str.