« Grįžti

Ar gali juridinis vienetas kreiptis į mokesčių administratorių dėl įmokų į garantinį fondą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo?

Atnaujinimo data: 2015-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-8024   Data   2015-12-31

Vadovaujantis Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymu Nr. 268, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011-05-26 įsakymu Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo", nedeklaruojamų įmokų į Garantinį fondą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas tik tuo atveju, jeigu šios įmokos buvo priskaičiuotos mokestinio patikrinimo metu ir patvirtintos Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (FR0682 forma).

Teisės aktai
LRS  Finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS AR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ MOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-65 DĖL FORMŲ PATVIRTINIMO