« Grįžti

Kaip įforminamas mokestinės nepriemokos perėmimas, sutartis ir įsipareigojimai?

Atnaujinimo data: 2017-06-05
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-2458

Mokestinės nepriemokos perėmimas įforminamas Mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi tarp mokesčių mokėtojo ir nepriemoką perimančio asmens.

Kai perimama individualios įmonės mokestinė nepriemoka ir ją perima tos įmonės savininkas, mokestinės nepriemokos perėmimas įforminamas Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimu.

Abiem atvejais turi būti teritorinio mokesčių administratoriaus sutikimas.

Sutartis turi būti sudaryta raštu tarp mokesčių mokėtojo ir nepriemoką perimančio asmens pagal VMI prie FM nustatytą tipinę Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties formą.

FR0326 Mokestinės nepriemokos  (ar jos dalies) perėmimo sutartis.

FR0785 Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimas.

Tuo atveju, jeigu pagal vėliausio pasibaigusio mokestinio laikotarpio mokesčių administratoriui pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis arba mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, duomenis suėjus atitinkamoje deklaracijoje arba sprendime nurodytos mokestinės prievolės įvykdymo terminui susidarys mokestinė nepriemoka, mokesčių mokėtojas ir trečiasis asmuo gali, ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki jai susidarant, sudaryti Sutartį.

Trečiasis asmuo negali perimti mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, dėl kurios vyksta ginčas.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 86 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-25 įsakymas Nr.51 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " 6, 10, 14 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-03-29 įsakymas Nr. 86 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO SUTARTIES, PRAŠYMO DUOTI SUTIKIMĄ MOKESTINEI NEPRIEMOKAI PERIMTI IR SPRENDIMO DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO FORMŲ PATVIRTINIMO"