« Grįžti

Per kiek dienų mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo?

Atnaujinimo data: 2015-05-30
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-2482   Data   2013.05.04

Iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia priimti  sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą.

Mokėtojas papildomus dokumentus, mokesčių administratoriui paprašius, turi pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų, tačiau mokėtojo motyvuotu prašymu dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.

Jeigu mokėtojas per 30 dienų arba per pratęstą terminą nepateikia papildomų dokumentų, laikoma, kad prašymas nepateiktas. Mokėtojo prašymą pratęsti dokumentų pateikimo terminą mokesčių administratorius turi išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 88 str.
LRS  LR finansų ministro 1998-11-17 įsakymas Nr. 268 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 25 p.