« Grįžti

Per kiek dienų po sprendimo priėmimo turi būti sudaryta mokestinės paskolos sutartis ir patvirtintas mokėjimo grafikas?

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-2486   Data   2013.05.04

Mokestinės paskolos sutartis – tai vietos mokesčių administratoriaus sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo sutartis, kuria nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos (pvz., užtikrinti sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija).

Mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta per 10 darbo dienų, o tais atvejais, kai sprendimas priimtas su papildoma sąlyga (įkeitimas, hipoteka, laidavimas garantija) – per 30 dienų po sprendimo priėmimo, tačiau mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 88 str.
LRS  LR finansų ministro 1998-11-17 įsakymas Nr. 268 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2001-10-03 įsakymas Nr. 236 „DĖL MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES IR FIZINIŲ ASMENŲ ANKETOS FORMŲ PATVIRTINIMO"