« Grįžti

Sprendimo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą priėmimas ir vykdymas supaprastinto proceso tvarka

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-2497   Data   2015.05.04

 

Kuriais atvejais sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka?

Sprendimas gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka, kai tenkinamos  šios sąlygos:

1. besikreipiantis dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo asmuo neturi galiojančių baudų už administracinius teisės pažeidimus, kurių mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas;

2. baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo terminą prašoma atidėti arba išdėstyti iki 12 mėnesių.

Kuriuos dokumentus ir kada mokesčių mokėtojas turi pateikti, norėdamas atidėti arba išdėstyti  baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimą supaprastinto proceso tvarka?

 

1. Laisvos  formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta finansų ministro įsakymo Nr.268, 18 p. nurodyta informacija.

2. Fizinių asmenų anketa apie finansinę mokėtojo būklę (forma FR0283, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2001-10-03 įsakymu Nr.236)  ir jos duomenis patvirtinančius duomenis.

Prašymas gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto ATPK 313 straipsnio 1 dalyje, pabaigos (Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos

Per kiek dienų turi būti priimtas sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo?

Mokesčių administratorius turi priimti sprendimą per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos.

Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis asmuo informuojamas apie priimtą sprendimą.

 Jeigu priimtas sprendimas tenkinti asmens prašymą, mokesčių administratorius informuoja apie terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį asmuo, turi pasirašyti mokestinės paskolos sutartį.

Kuriais atvejais priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą netenka galios?

Sprendimas netenka galios:

1. Jeigu per nustatytą terminą asmuo nesudaro mokestinės paskolos sutarties.

2. Jeigu baudos paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas jau pateikus prašymą  arba priėmus sprendimą.

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 88 str.
LRS  LR finansų ministro 1998-11-17 įsakymas Nr. 268 „DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO ARBA IŠDĖSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", VII skyrius