Kuriuo būdu mokesčių mokėtojai gali pateikti paklausimus VMI?

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Registracijos numeris   KD-2341 Paklausimus mokesčių mokėtojai gali pateikti tokiais būdais: 1. raštu : 1.1. per Mano...

Per kiek laiko mokesčių administratorius turi atsakyti mokesčių mokėtojui į raštu pateiktą paklausimą?

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Registracijos numeris   KD-4806 1. Jeigu paklausėjo atsiųstas rašytinis paklausimas yra nesudėtingas, tai konsultacija turi būti...

Kokia informacija apie mokesčių mokėtoją nelaikoma paslaptyje ir kam ji gali būti suteikta?

Atnaujinimo data: 2019-11-22
Registracijos numeris   KD-2344 Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją: 1. mokesčių mokėtojo...

Kokias pareigas ir teises mokesčių administratoriui suteikia įstatymas?

Atnaujinimo data: 2019-11-22
Registracijos numeris   KD-5700 Mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, privalo: 1)...

Kokias mokesčių mokėtojo teises ir pareigas nustato mokesčių administravimo įstatymas?

Atnaujinimo data: 2019-07-01
Registracijos numeris   KD-5723   Mokesčių mokėtojas turi teisę: 1) iš mokesčių administratoriaus gauti nemokamą...

Kokia tvarka tretiesiems asmenims teikiama informacija apie mokesčių mokėtoją ?

Atnaujinimo data: 2018-04-23
Registracijos numeris   KD-5983 Informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama šiais būdais: 1. žodžiu tiesiogiai ar...

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokesčių mokėtojų aptarnavimo VMI tvarką?

Atnaujinimo data: 2015-01-03
Registracijos numeris   KD-7517   Data   2015-01-03 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo...