« Grįžti

Kokiais informacijos šaltiniais naudojasi mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą?

Atnaujinimo data: 2013-05-11
Ši informacija skelbiama:
[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)
Registracijos numeris   KD-2376   Data   2013.05.11

Mokesčių administratorius naudojasi:

1. Mokesčių mokėtojo pateiktais dokumentais;

2. Kitų mokesčių mokėtojų pateiktais dokumentais;

3. Informacija, gauta iš kitų asmenų;

4. Informacija, gauta iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių mokesčių administratorių, kitų institucijų;

5. Informacija, gauta iš registrų (kadastrų);

6. Informacija, gauta stebėjimo būdu;

7. Informacija, gauta iš statistikos leidinių;

8. Informacija, gauta iš žinynų, katalogų;

9. Informacija, gauta iš spaudos, informacinių biuletenių, kitų visuomenės informavimo priemonių;

10. Informacija, gauta iš interneto svetainių;

11. Informacija, gauta iš kitų šaltinių, kurių pagrindu galima nustatyti mokesčių mokėtojo atitinkamus veiklos rodiklius, gauti kitą įvertinimui atlikti reikalingą informaciją.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-24 įsakymas Nr. VA-103 „DĖL MOKESČIO APSKAIČIAVIMO PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS ĮVERTINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", X d. 29 p.
LRS  MAĮ 70 str.