« Grįžti

Kuriais atvejais mokestis apskaičiuojamas taikant turinio prieš formą principą?

Atnaujinimo data: 2013-05-11
Ši informacija skelbiama:
[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)
Registracijos numeris   KD-2371   Data   2013.05.11

Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, turi teisę vertinti MM veiklos turinį, o ne formalią jos išrašką.

Mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoja taikydamas turinio prieš formą principą, kai:

1. Formaliai sudaryti sandoriai, ūkinės operacijos fiksuojamos apskaitoje, jei tai numato teisės aktai, ir yra vykdomi;

2. Sudarytas sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, vertinant atliktų veiksmų visumą, savo turiniu neatitinka mokesčio įstatymo tikslo ir prasmės, tačiau atskirais veiksmais formaliai teisės aktų reikalavimai nepažeidžiami arba jų pažeidimas yra labai abejotinas;

3. Sandorio, ūkinės operacijos ar bet kokios jų grupės sudarymo pagrindinis tikslas – mokestinė nauda, kuri suprantama kaip mokesčio mokėjimo terminų nukėlimas, mokėtinos mokesčio sumos sumažinimas arba visiškas mokesčio išvengimas, grąžintinos (įskaitytinos) mokesčio permokos (skirtumo) padidinimas, arba mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminų sutrumpinimas;

4. Sudarytas sandoris, ūkinės operacijos ar bet kokia jų grupė nepateisinamas jokiais verslo ar kitais, jo naudą pagrindžiančiais, poreikiais, išskyrus nurodytą 3 punkte, ir įprastinėmis rinkos sąlygomis jie nebūtų sudaromi.

Šis mokesčių apskaičiavimo principas taikomas, jei sandoriai ar ūkinės operacijos įvyko ar yra vykdomi po 2002 m. liepos 1 d.

Apskaičiuojant ar perskaičiuojant mokestį neatsižvelgiama į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atkuriamos iškreiptos ar slėptos aplinkybės. Mokestis apskaičiuojamas pagal tam tikro mokesčio įstatymo nuostatas.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 69 str. 1 d.