« Grįžti

Kuriuo atveju mokestis apskaičiuojamas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą ar pagal kitų valstybės institucijų dokumentus?

Atnaujinimo data: 2013-05-11
Ši informacija skelbiama:
[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)
Registracijos numeris   KD-2373   Data   2013.05.11

Įvertinimas gali būti atliekamas, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio negali nustatyti įprastine, atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, nes mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas:

1. Apskaičiuodamas mokesčius nepateikia mokesčio deklaracijos, nustatytąja tvarka patvirtintos ataskaitos ar kito dokumento, į mokesčio deklaraciją įrašo neteisingus duomenis;

2. Bendradarbiaujdamas su mokesčių administratoriumi (nevykdo arba netinkamai vykdo mokesčių teisės aktuose nustatytas mokesčių mokėtojo pareigas, trukdo mokesčių administratoriui įgyvendinti jam suteiktas teises, nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų pateikti apskaitos dokumentus, registrus, sutvarkyti buhalterinę apskaitą ir kitais atvejais;

3. Netvarko apskaitos ar tvarko nesilaikydamas LR įstatymų;

4. Neišsaugo, arba išsaugo ne visus, apskaitos ar kitus dokumentus.

Pagal kitų valstybės institucijų dokumentus mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo būdas taikomas, kai įstatymų nustatyta tvarka, kitos valstybės institucijos atlieka asmenų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo veiksmų.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 70 str. 1-2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-24 įsakymas Nr. VA-103 „DĖL MOKESČIO APSKAIČIAVIMO PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS ĮVERTINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", II d. 4 p.