« Grįžti

Už kurį laikotarpį ir kas gali apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį?

Atnaujinimo data: 2018-07-09
Ši informacija skelbiama:
[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)
Registracijos numeris   KD-2367

Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį gali:

1. Mokesčių mokėtojas (išskyrus tam tikras išimtis, pvz.: žemės mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius) pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai;

2. Mokestį išskaičiuojantis asmuo;

3. Mokesčių administratorius, tuo atveju, kai tai nustato atitinkamo mokesčio įstatymas, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs, jo neperskaičiavo.


Laikotarpis, už kurį gali būti apskaičiuotas ar perskaičiuotas mokestis:

1. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

2. Mokesčių administratoriui atliekant pakartotinį mokesčių mokėtojo patikrinimą, MAĮ 68 straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, tačiau mokesčių administratorius tokio patikrinimo metu negali apskaičiuoti mokesčio už ilgesnį laikotarpį negu pirminio patikrinimo metu.

3. Apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu 1 dalyje numatytas terminas galima tik tuo atveju, jei baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse numatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų. Naujai išdėstyta 68 str. 4 dalis numatys, jog tam tikrais atvejais mokesčių administratorius bei mokesčių mokėtojas mokestį galės apskaičiuoti / perskaičiuoti už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus, o 6 dalyje numatyta, kokiais atvejais mokestis galės būt apskaičiuojamas / perskaičiuojamas už einamuosius ir 10 praėjusių kalendorinių metų terminą.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 66 str., 68 str.