« Grįžti

Ar gali mokesčių administratorius savo iniciatyva įregistruoti gyventoją Mokesčių mokėtojų registre bei papildyti / pakeisti mokesčių mokėtojo registravimo registre duomenis?

Atnaujinimo data: 2017-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų...
Registracijos numeris   KD-7062

Mokesčių mokėtojų registro  (toliau – registras) tvarkytojas gali pats inicijuoti mokesčių mokėtojo įregistravimą registre, taip pat registre esančių jo duomenų papildymą ir / ar pakeitimą.

Jei mokestinio patikrinimo ir / ar mokestinio tyrimo metu nustatoma, kad mokesčių mokėtojo veikla atitiko GPM įstatymo nustatytą individualios veiklos sampratą ir / ar kad jis vykdė individualią veiklą, kad mokesčių mokėtojas samdė kitą mokesčių mokėtoją, t. y. buvo nustatyta, kad jis yra draudėjas, registro tvarkytojas savo iniciatyva turi tokį mokesčių mokėtoją įregistruoti į registrą nuo mokestinio patikrinimo metu nustatytos veiklos vykdymo pradžios datos (metai, mėnuo, diena) iki patikrinimo metu nustatytos šios veiklos vykdymo pabaigos datos (metai, mėnuo, diena).

Jeigu mokesčių mokėtojas jau yra įregistruotas į registrą, bet patikrinimo metu nustatoma, kad jis vykdė individualią ar kitą veiklą kitu laikotarpiu, tai jo duomenys registre turi būti papildomi nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, t. y. turi būti nurodyti metai, mėnuo, diena (nuo – iki) ir nauja veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.

Į registrą taip pat turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojas, vykdantis individualią veiklą, jei jis savo pateiktoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodo, kad gavo pajamų iš vykdytos individualios veiklos, bet registro tvarkytojas nustato, kad šių taisyklių nustatyta tvarka nėra jos įregistravęs. Nustatęs šį faktą, registro tvarkytojas turi informaciniame pranešime, nusiųstame mokesčių mokėtojui, priminti apie prievolę įregistruoti į registrą savo vykdytą individualią veiklą, pateikiant prašymo formą šių taisyklių nustatyta tvarka.

Į registrą, kaip vykdantis individualią veiklą, turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojas, kuris vykdo individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą, tačiau jo gaunamos pajamos iš juridinių asmenų viršija 4 500 eurų (iki 2014-12-31 – 15 500 litų) sumą per mokestinį laikotarpį iš verslo liudijimo gaunamų pajamų.

Įregistravęs gyventoją į registrą ar papildęs jo duomenis nauju veiklos vykdymo laikotarpiu, nauja veiklos rūšimi, registro tvarkytojas privalo informuoti mokesčių mokėtoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie jo veiklos įregistravimą / išregistravimą per Mano VMI ar išsiųsti pranešimą paštu.

Mokesčių administratorius turi teisę savo iniciatyva pagal kitus šaltinius ir / ar pagal mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją Mano VMI atnaujinti registre įregistruotus mokesčių mokėtojo elektroninio ryšio duomenis (telefoną, elektroninio pašto adresą). Apie atnaujintus duomenis mokesčių mokėtojas informuojamas Mano VMI.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo"