« Grįžti

Ar gali mokesčių administratorius savo iniciatyva pakeisti mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.1.7.13] Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR pakeitimą...
[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų...
Registracijos numeris   KD-6954

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys:

1. elektroninių ryšių rekvizitai;

2. adresas korespondencijai gauti;

3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai;

4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistruoti JAR, pavyzdžiui, vadovo, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus, likvidatoriaus, įgalioto asmens duomenys;

5. struktūrinių padalinių duomenys;

6. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenys.

VMI iniciatyva gali būti pakeičiami nurodyti mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys pagal tokius šaltinius:

1. pagal mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo ar operatyvaus patikrinimo metu nustatytus duomenis;

2. pagal iš kitų valstybinių institucijų gautą informaciją;

3. pagal VMI turimą ir/ar iš trečiųjų asmenų, išskyrus nurodytus 25.2 papunktyje, gautą informaciją.

 Atsiradus šių taisyklių 1 ir/ar 2 punkte nurodytam šaltiniui, VMI savo iniciatyva Registro duomenų pakeitimus įrašo per 3 darbo dienas nuo 1 ir/ar 2 punkte nurodyto šaltinio atsiradimo.

Jei pagal šių taisyklių 3 punkte nurodytą šaltinį nustatomi pasikeitę mokesčių mokėtojo ir/ar jo struktūrinio padalinio elektroninių ryšių rekvizitai, tai VMI savo iniciatyva Registro duomenų pakeitimus įrašo per 3 darbo dienas nuo duomenų šaltinio atsiradimo.

 

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 45 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTREDUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"