Kurie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys asmenys ir savarankiškai mokesčius sumokantys asmenys turi būti registruojami į Mokesčių mokėtojų registrą?

Atnaujinimo data: 2013-02-21
Ši informacija skelbiama:
[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų...
Registracijos numeris   KD-2386   Data   2011.09.16

Į Mokesčių mokėtojų registrą įregistruojami šie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius sumokantys asmenys:

1. Lietuvos juridiniai asmenys;

2. užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos;

3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ar atstovybės;

4. diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinės organizacijos arba jų atstovybės;

5. juridinio asmens statuso neturintys investiciniai fondai;

6. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę prašymą įregistruoti duomenis į Registrą;

7. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurių įregistravimo į Registrą duomenis pateikia mokestį išskaičiuojantis asmuo;

8. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas yra nustatyta prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatas – žemės mokestį;

9. nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, įsigiję verslo liudijimus;

10. ūkininkai, ūkininkų partneriai, įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

11. asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą;

12. užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus yra nustatyta prievolė mokėti mokesčius Lietuvoje;

13. asmenys, kuriems, remiantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatomis, taikomi kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos socialinį draudimą (įskaitant ir sveikatos draudimą) reglamentuojantys teisės aktai.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 45 str.
LRS  LRV 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO, 4 p.