« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokesčių mokėtojų registravimą Mokesčių mokėtojų registre?

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų...
Registracijos numeris   KD-7519   Data   2015.01.28

Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojų registravimą mokesčių mokėtojų registre:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" ;

2. VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų mokesčių mokėtojo registre papildymą (pakeitimą)";

3. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-95 „Dėl mokesčių mokėtojo, kuriam nesuteikiamas juridinio asmens registro kodas, Lietuvos Respublikos gyventojų registro kodas, identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo";

4. VMI prie FM viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Gyventojų registravimo mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo";

5. VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių";

6. VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  LRV 2000-09-06 nutarimas Nr. 1059 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE DUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-17 įsakymas Nr. VA-95 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO, KURIAM NESUTEIKIAMAS JURIDINIO ASMENS REGISTRO KODAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO KODAS,IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-04-13 įsakymas Nr. VA-39 „DĖL GYVENTOJŲ REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE TVARKOS APRAŠO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymas Nr. VA-36 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO Į MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRĄ / IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ