« Grįžti

Ar galima anuliuoti jau pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis?

Atnaujinimo data: 2013-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-559   Data   2013.04.22

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją ir nustatoma, kad pagal atitinkamus įstatymus ar kitus teisės aktus jam nebuvo prievolės jos teikti, VMI pagal jo pateiktą deklaraciją mokestinės prievolės neformuoja bei apie tai raštu arba elektroniniu būdu informuoja mokesčių mokėtoją.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO, 9 p.