« Grįžti

Jeigu veiklos sustabdymo laikotarpiu bankas už įmonės banke laikomas lėšas nurašo komisinius, ar bus laikoma, kad įmonė veiklos nevykdo?

Atnaujinimo data: 2014-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-8344   Data   2014-12-31

 

Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. liepos 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-135, yra nustatyta, kad mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos gali pripažinti savo sprendimu ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinka šiuos kriterijus:

- nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

- nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; 

- negauna pajamų (išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas).

Todėl, jeigu įmonė atitinka aukščiau minėtus kriterijus, o veiklos sustabdymo laikotarpiu bankas už įmonės banke laikomas lėšas tik nurašo komisinius, yra laikoma, kad įmonė veiklos nevykdo.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO