« Grįžti

Ar mokestinio tyrimo metu skaičiuojami delspinigiai ir (ar) skiriamos baudos?

Atnaujinimo data: 2013-02-13
Ši informacija skelbiama:
[1.12.8] Mokestinis tyrimas (135-137 str.)
Registracijos numeris   KD-2903   Data   2013-02-13

Jeigu mokestinio tyrimo metu mokesčių administratoriaus pareigūnas nustato mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčių deklaracijos ar kito dokumento trūkumų arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesčių mokėtoją turimai informacijai, mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui įteikia rašytinį pranešimą pasiūlydamas ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus. Rašytinis pranešimas paprastai įteikiamas tuo atveju, jei su mokesčių mokėtoju nepavyksta susitarti žodžiu.

Rašytiniame pranešime mokesčių mokėtojui nurodomi nustatyti trūkumai ar prieštaravimai bei pasiūlomas jų pašalinimo būdas. Mokesčių administratorius pranešime turi nurodyti minėtų trūkumų ir prieštaravimų pašalinimo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų nuo pranešimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Jeigu mokesčių mokėtojas per pranešime nurodytą terminą pašalina trūkumus ir prieštaravimus, MAĮ 139 straipsnyje nurodytos baudos netaikomos, jei įstatymai nenustato kitaip, tačiau delspinigių trūkumų ir prieštaravimų pašalinimas nestabdo.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 136 str.