« Grįžti

Kiek laiko gali trukti mokestinis tyrimas ir kuriuo būdu mokesčių mokėtojas informuojamas apie nustatytus trūkumus ar prieštaravimus?

Atnaujinimo data: 2018-06-01
Ši informacija skelbiama:
[1.12.8] Mokestinis tyrimas (135-137 str.)
Registracijos numeris   KD-2906

Mokestinis tyrimas turi būti atliktas per objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį.

Mokesčių administratorius, išrašęs Užduotį atlikti mokestinį tyrimą,  turi informuoti mokesčių mokėtoją apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios, išskyrus atvejus, kai mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo.

Apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą mokesčių mokėtojas informuojamas laisvos formos raštu, išsiunčiant jį paštu arba  nustatyta tvarka per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI), kuriame nurodoma data ir laikas, kada mokesčių mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių ar būti savo patalpose, numatomas tikrinimo dalykas, reikalingų pateikti dokumentų (registrų) ar kitų duomenų sąrašas bei laikotarpis, už kurį jie turi būti pateikti. Taip pat rašte gali būti nurodoma ir kita mokesčių mokėtojui aktuali informacija.

Mokėtojo veiklos analizė gali būti pradedama be atskiro pavedimo, mokesčių administratoriaus pareigūnui vykdant savo funkcijas. Atliekant mokėtojo veiklos analizę, apie atliekamą mokestinį tyrimą mokėtojas neinformuojamas, išskyrus atvejus, kai jo paprašoma pateikti papildomą informaciją, duomenų ir/ar dokumentų. Tokiais atvejais, kreipiantis telefonu ar raštu į mokėtoją dėl jų pateikimo, jam turi būti pranešta, kad jo atžvilgiu atliekamas mokestinis tyrimas, nurodant mokestinio tyrimo tikslą, o susitikimo su mokėtoju metu pareigūnas turi pasirašytinai supažindinti jį su užduotimi atlikti mokestinį tyrimą (forma FR0688).

Apie mokestinio tyrimo rezultatus taisyklių nustatytais atvejais mokėtojas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, įteikiant jam užpildytą Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą formą FR0687, kuriuo įforminami mokestinio tyrimo rezultatai."

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-28 įsakymas Nr. VA-108 „DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS IR UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS PATVIRTINIMO"