« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokestinio tyrimo atlikimo tvarką?

Atnaujinimo data: 2013-11-29
Ši informacija skelbiama:
[1.12.8] Mokestinis tyrimas (135-137 str.)
Registracijos numeris   KD-7530   Data   2011.11.29

Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių tyrimų atlikimo tvarką:

- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

- VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti /  kontroliuoti mokesčių mokėtojo veiklą FR0688 formos patvirtinimo";

- VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. VA-85 „Dėl dokumentų paėmimo taisyklių ir dokumentų poėmio akto FR0707 formos tvirtinimo";

- VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-03 įsakymas Nr. VA-85 „DĖL DOKUMENTŲ PAĖMIMO TAISYKLIŲ IR DOKUMENTŲ POĖMIO AKTO FR0707 FORMOS TVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2001-12-30 įsakymas Nr. VA-210 " DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-28 įsakymas Nr. VA-108 "DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS IR UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS PATVIRTINIMO"