« Grįžti

Mokestinio tyrimo tikslas ir uždaviniai

Atnaujinimo data: 2013-02-13
Ši informacija skelbiama:
[1.12.8] Mokestinis tyrimas (135-137 str.)
Registracijos numeris   KD-2892   Data   2013.02.13

Mokestinis tyrimas – tai pareigūno atliekama mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti mokesčių mokėtojo pateiktų mokesčių deklaracijų (ataskaitų, apyskaitų), dokumentų bei kitos apie mokėtoją turimos informacijos analizę ir vertinimą, mokėtojo vizitavimą, mokėtojo veiklos kontrolę, kiek tai susiję su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje.

Mokėtojo mokestinio tyrimo tikslas – trūkumų ir (ar) prieštaravimų nustatymas, siekiant juos pašalinti, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) kontrolės užtikrinimas, mokesčių įstatymų pažeidimų rizikos identifikavimas ir mokesčių įstatymų pažeidimų prevencija.

Mokėtojo mokestinio tyrimo uždaviniai:
1. nustatyti mokėtojo padarytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus;

2. informuoti mokėtoją apie mokesčių administratoriaus nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus ir pasiūlyti mokėtojui juos ištaisyti;

3. analizuoti ir sisteminti mokėtojo veiklos duomenis, nustatyti veiklos pokyčius ir galimų mokesčių įstatymų pažeidimų riziką bei juos įvertinti, apie tai informuoti atitinkamą mokesčių administratoriaus padalinį ir/ar instituciją;

4. stebėti mokėtojo vykdomą veiklą.

Mokesčių administratorius, spręsdamas jam mokestinio tyrimo metu iškeltus uždavinius, atlieka tokius veiksmus:

1. analizuoja mokėtojo veiklą,

2. vizituoja mokėtoją,

3. kontroliuoja mokėtojo veiklą,

4. informuoja mokėtoją apie nustatytus trūkumus ir prieštaravimus bei jų pašalinimo būdus,

5. mokestinio tyrimo metu surinktą informaciją įvertina ir sprendžia klausimą dėl jos perdavimo atitinkamai institucijai (pvz.., Valstybinei darbo inspekcijai).

Teisės aktai
LRS  MAĮ 135 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-28 įsakymas Nr. VA-108 „DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS IR UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS PATVIRTINIMO"