« Grįžti

Akcizų įstatymo pakeitimai 2017 metais

Atnaujinimo data: 2016-12-25
Registracijos numeris   KD-8406   Data   .

I. 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XI-1186 nuo 2017 m. sausio 1 d.:

 • panaikinama akcizų lengvata, pagal kurią nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu jos eksportuotos iš specialių prekybos vietų, esančių Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis valstybėmis perėjimo punkte, t. y. iš neapmuitinamų („duty-free") parduotuvių, ir patiektos keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes.

II. 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 3, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 33 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2696 nuo 2017 m. sausio 1 d.:

 • Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatos suderinamos su 2013 m. spalio 9 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, ir jį įgyvendinančiais teisės aktais.

III. 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-86 nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • cigarečių specifinis elementas 56 eurai (vietoj 50,68 euro) už 1 000 cigarečių;
 • cigaretėms nustatomas ne mažesnis kaip 90 eurų (vietoj 85 eurai) už 1 000 cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas;
 • cigarams ir cigarilėms nustatomas 33 eurų (vietoj 29,54 euro) už kilogramą akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų apdorotam tabakui (išskyrus rūkomąjį tabaką), lentelė:

Laikotarpis

Akcizų objektas

Akcizų tarifas iki

2017-02-28

Akcizų tarifas nuo

2017-03-01

Cigaretės

specifinis elementas — 50,68 euro už 1 000 cigarečių

specifinis elementas — 56 eurai už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 85 eurai už 1 000 cigarečių

kombinuotasis akcizų tarifas ne mažesnis kaip 90 eurų už 1 000 cigarečių

Cigarai ir cigarilės

29,54 euro už kilogramą

33 eurai už kilogramą

 

IV. 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2145 1, 2, 3, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymu nuo 2017 m. kovo 1 d. didinami akcizų tarifai:

 • alui nustatomas 7,11 euro (vietoj 3,36 euro) už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą;
 • vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju — gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nustatomas 65,46 euro (vietoj 30,96 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, išskyrus vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nustatomas 164,67 euro (vietoj 77,89 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, nustatomas 185,82 euro (vietoj 96,65 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, nustatomas 264,52 euro (vietoj 136,37 euro) už produkto hektolitrą akcizų tarifas;
 • etilo alkoholiui nustatomas 1 665,04 euro (vietoj 1 353,69 euro) už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Lyginamoji akcizų tarifų, taikomų etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, lentelė:

Laikotarpis

Akcizų objektas

Akcizų tarifas iki

2017-02-28

Akcizų tarifas nuo

2017-03-01

Alus

3,36 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais, kuris nustatomas už hektolitrą

7,11 euro už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais, kuris nustatomas už hektolitrą

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju — gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc.

30,96 euro už hektolitrą

65,46 euro už hektolitrą

Vynai iš šviežių vynuogių ir kiti fermentuoti gėrimai, išskyrus vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju — gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc.

77,89 euro už hektolitrą

164,67 euro už hektolitrą

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc.

96,65 euro už hektolitrą

185,82 euro už hektolitrą

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 proc.

136,37 euro už hektolitrą

264,52 euro už hektolitrą

Etilo alkoholis

1 353,69 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą

1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą